COUNT DOWN

Đón xem tập tiếp theo tại
Youtube/Samsung Vietnam

MINI GAME

THAM GIA NGAY MINIGAME
NHẬN QUÀ TỪ SAMSUNG
Câu hỏi:
Đố bạn trong tập 1 có bao nhiêu diễn viên đã té?
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

THANK YOU

Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong minigame.
Vui lòng nhập thông tin cá nhân tại đây:

Chúc mừng bạn đã hoàn thành!